Net4kids campagne

Net4kids is een non profit organisatie die structurele verbeteringen in de levens van kwetsbare kinderen wil bewerkstelligen. Bijvoorbeeld met schoon drinkwater, het bouwen van scholen en het bieden van onderwijs. Voor donaties richten ze zich niet op consumenten maar op bedrijven. Deze kunnen met een klein bedrag een belangrijke bijdrage leveren aan het kansrijker maken van een kind in het project van hun keuze.

Om dat bekend te maken hebben we de “Een kleine bijdrage is van grote betekenis”-campagne ontwikkeld. Daarin zien we letterlijk het idee van Net4kids terug. Uit de logo’s van grote bekende bedrijven wordt een stukje gehaald. Dat stukje krijgt een nieuwe, grote betekenis voor een kind in een derde wereldland.

De campagne is gestart in december en is te zien in dagbladen, outdoor en in pre rolls. Alle betrokken partijen (zowel media, productie als bureau) hebben zich belangeloos ingezet voor deze campagne.

Bekijk de Net4kids campagne